Available courses

Spletna učilnica strokovnega modula IKTS in strojepisje. Za dostop do učilnice se obrnite na Darjo Lesjak.

Spletna učilnica je namenjena dijakom, ki morajo opraviti diferencialni izpit iz desetprstnega slepega tipkanja. Za dostop do učilnice se obrnite na Darjo Lesjak.

Za osnovnošolce

DALJŠI PISNI SETAVEK

Naslov: Money makes the world turn round.


Angleščina za usvajanje, utrjevanje in preverjanje znanja v 4.letniku SSI
Angleščina za usvajanje, utrjevanje in preverjanje znanja v 4.letniku SSI
Urejanje predmeta za potrebe usposabljanja.

Komunikacija z Vlasta Ljubec

Vzorec

UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE 4.A

Učilnica je namenjena strokovnima modulama TAJNIŠKA OPRAVILA in ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE .
Za dostop do učilnice se obrnite na Vlasto Ljubec.

TJO 3 - KADROVSKA SLUŽBA 2019

Testni predmet

Odprti kurikul za trgovske in aranžerske tehnike.

Spletna učilnica je namenjena udeležencem izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po programu SPI administrator. 

V spletni učilnici se nahajajo pomembni podatki za kandidate, ki pristopajo k opravljanju poklicne mature.