Spletna učilnica strokovnega modula IKTS in strojepisje. Za dostop do učilnice se obrnite na Darjo Lesjak.

Spletna učilnica je namenjena dijakom, ki morajo opraviti diferencialni izpit iz desetprstnega slepega tipkanja. Za dostop do učilnice se obrnite na Darjo Lesjak.

Za osnovnošolce

Spletna učilnica je namenjena delu strokovnega modula Ekonomika poslovanja (poslovno računstvo in statistična analiza pojavov). Za dostop do učilnice se obrnite na Darjo Lesjak.

Spletna učilnica strokovnega modula Ekonomika poslovanja (Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov). Za dostop do učilnice se obrnite na Darjo Lesjak.