Gradivo za modul ekonomika poslovanja - sklop temeljne računovodske informacije v programu ekonomski tehnik