Učilnica je namenjena strokovnima modulama TAJNIŠKA OPRAVILA in ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE .
Za dostop do učilnice se obrnite na Vlasto Ljubec.