Spletna učilnica je namenjena delu strokovnega modula Ekonomika poslovanja (poslovno računstvo in statistična analiza pojavov). Za dostop do učilnice se obrnite na Darjo Lesjak.