Spletna učilnica strokovnega modula Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja (PRS). Za dostop do učilnice, se obrnite na Darjo Lesjak.