Spletna učilnica strokovnega modula Ekonomika poslovanja (Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov). Za dostop do učilnice se obrnite na Darjo Lesjak.