Finančno poslovanje se izvaja v 1. in 2. letniku ET PTI in 3. letniku ET SSI.